Gotra, Kuldevi of Saraswat Brahmin Community सारस्वत समाज की कुलदेवियाँ

Gotra wise Kuldevi List of Saraswat Brahmin Samaj  : सारस्वत समाज  की गोत्र के अनुसार कुलदेवियों का विवरण इस प्रकार है –   

Kuldevi List of Saraswat Brahmin Samaj सारस्वत समाज के गोत्र एवं कुलदेवियां

सं. कुलदेवी उपासक नख/ खांप (सामाजिक गोत्र) (Gotra of Saraswat Brahmin Samaj)
1.
आशावरी माता ढीलीवाल।
2.
अर्णोलीमाता वालमीक।
3.
कनसूरी माता पटणी।
4.
कालिकामाता दीक्षित।
5.
करणोला माता बावा।
6.
कर्णेश्वरी माता धम्मू, पालीवाल।
7.
कजली माता कांथड्या।
8.
कामाक्षा माता कुकड़ा भानोत।
9.
चतुर्भुजा माता रत्नपाल, टिमटिमा।
10.
चण्डिका माता कूरबिलाव।
11.
चामुण्डा माता घोमंच, जांगलवा, अवस्थी, काहल, जयचंद, तंवालवा, नवला, पण्डित, हुंडावण, सोदका, भेहाणी।
12.
ज्वालामुखी माता  आजर्डा, छकड़ा, जासू, डोडिया, मोठ, शारदा, हयताजा, मोतिया।
13.
जीणमाता सिन्धुवेग।
14.
 नवदुर्गा माता कोडका।
15.
बटवासिनी माता बीजल, दंद्राणी, शाण्डिल्य।
16.
बीजासणी माता मालिया, लुद्रेवा, सारसवा।
17.
ब्रह्माणी माता केलवाड़ा, ढिल्लीवाल, भटनेरी, रैण्या, कोडूका, दुबे।
18.
भद्रकाली माता गुडगीला, गुरावा, पाण्डया, कुरल, चित्रचोट, लीलाडिय़ा, शीली, भूरला, राखसा, क्रियाएत, भडिय़ा, गंगवाल, सिरसीवाल।
19.
भटियानी माता झींगरन, टण्डन।
20.
मनसा माता गुसाई।
21.
महाकाली माता मोठ्या।
22.
संचायमाता गीतावण्या, तावणिया, पवर, लखनपाल।EmoticonEmoticon