Gotra, Kuldevi of Khandelwal Shrawak खण्डेलवाल श्रावक के गोत्र व कुलदेवियां

Gotra wise Kuldevi of Khandelwal Shrawak :खण्डेलवाल श्रावक के 84 गोत्र हैं। इतिहास कल्पद्रुम में इनके द्वारा श्रावक धर्म अंगीकार करने, गोत्रों की उत्पत्ति एवं गोत्रों के अनुसार अलग-अलग देवियों का उल्लेख मिलता है जो  है-

Kuldevi List of Khandelwal Shrawak खण्डेलवाल श्रावक के गोत्र एवं कुलदेवियां

सं. कुलदेवी उपासक सामाजिक गोत्र (Gotra of Khandelwal Shrawak Samaj)
1.
अमाणी निरपाल्या
2.
आभा पाटणी
3.
आमण मूंच, बज, सोनी, पापला, वेद, लोग्या, भंसाली, दगड़ावत,
4.
औटल रावत्या
5.
औरल मोठया, राडका, बिलाला, छाबड़ा, भांगड़ा, बेदाल्या
6.
कन्हाड़ी सोगाणी
7.
चक्रेश्वरी साह, पापड़ीवाल, सेठी,  दरड़ोधा, गदइया, पहाड़िया, पाद्यड़ा, पांगुल्या, भूलाण्या, पीतल्या,  बनमाली, अरड़क, चिरड़क्या, सांभरया, चौवाण्या
8.
चौथी सोमगसा
9.
जगाय दौसा
10.
जमवाय गंगवाल, जांझरिया, कटारिया, भुंवाल्या, जलवाण्या
11.
जीण बाकलीवाल, कासलीवाल, सरपत्या, हलद्या
12.
नांदणी भौंसा, अजमेरा, निगोतिया, निगर्धा, निरपोल्या, सखडया, कड़बड़ा
13.
पदमावती पाटोद्या, चौधरी, पोटल्या
14.
पावड़ी टोंग्या
15.
बेथी बिनायक्या
16.
मातण/मातणी गोधा, चांदवाड़, अनोपडया
17.
मोहनी बज्जमहाराया
18.
लोसल लुहाड़िया, लोहड़िया
19.
लौटल मोदी
20.
सरस्वती राजभदरा
21.
श्रीदेवी गींदोड़्या, लटीवाल
22.
सिकराय साखूण्या, बंबा, राजहंस, अहंकारया, मोलसरा
23.
सोनल कोकणराजा, जुगराजा, मूलराजा, छहड़या, भुसावड़या
24.
सौतल/सौतली बिरलाला, बोहरा
25.
सौहणी काला
26.
हेमा
दुकड़ा, गोती, कुलाभाण्या, बोरखंडया, खेत्रपाल्या,


EmoticonEmoticon